beeld livestream webwatch

BouWatch kijkt mee bij het archeologisch onderzoek in Veldhoven, waar grondwerk werd verricht voor woonwijk Huysackers. Op deze locatie is een bijzondere vondst gedaan: een goed bewaard grafveld uit de vroege middeleeuwen. Archeologen, specialisten en studenten graven dit grafveld nu op, meekijken kan via de livestream van BouWatch (WebWatch). De werkzaamheden zijn gepland van 17 tot 27 mei.

Een bijzonder grafveld in Veldhoven

“Het grafveld kwam eind maart als een verrassing aan het licht en is na ontdekking weer afgedekt om het op een later tijdstip goed voorbereid te kunnen opgraven”, zo bericht omroep Veldhoven. Het lijkt nu te gaan om een vrij compact familiegrafveld. De periode van ca 450 tot 725 wordt ook wel de Merovingische tijd genoemd. Meerdere generaties die een Merovingische boerderij hebben bewoond, liggen hier vermoedelijk begraven. Dit wordt nu uitgebreid en hopelijk ongestoord onderzocht.

Pottenkijkers

Rondom het grafveld staat een hek en er is 24-uurs camerabewaking van BouWatch aanwezig. Belangstellenden kunnen meekijken via een livestream. Dus vanaf iedere locatie mobiel of thuis.

Uitgebreide informatie over het project vindt u hier:
https://www.veldhoven.nl/opgravingen-grafveld

Offerte aanvragen