BouWatch: De AVG en Privacy

 

BouWatch levert haar dienstverlening volledig conform de AVG, meer informatie zoals het privacy statement, de privacy FAQ en de procedures voor inzageverzoeken kunt u vinden op deze pagina.

BouWatch hecht veel waarde aan uw privacy en stelt dan ook alles in het werk om de eventuele inbreuk op de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk te beperken. BouWatch verwerkt persoonsgegevens en valt daarmee onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze pagina geven wij u zo veel mogelijk informatie over deze AVG en de privacy in relatie tot de dienstverlening van BouWatch.

 

Inhoud

  1. Privacy Statement
  2. Hoe werkt de BouWatch
  3. De rol van BouWatch
  4. Rechten van betrokkenen
  5. Beveiliging persoonsgegevens en onze certificeringen
  6. Functionaris gegevensbescherming (FG)
  7. Meer informatie

 

Privacy Statement

 

De privacy van betrokkenen is voor BouWatch zeer belangrijk. BouWatch waakt met haar producten en diensten over personen en goederen. Een gedegen privacybeleid is hier integraal onderdeel van.

 

Privacy FAQ

 

Hoe werkt de BouWatch

 

De BouWatch is een mobiel en tijdelijk camerabewakingsproduct. Deze camera’s kijken naar specifieke locaties op particulier terrein (in veel gevallen de bouwplaats). Deze camera’s werken op basis van detectiegebieden en kijken naar een beperkt deel van de locatie. Er wordt gedetecteerd op afwijkingen: het betreden van het detectiegebied door een persoon of voertuig). Bij detectie wordt er een alarm inclusief kort videofragment naar onze meldkamer verzonden. In de meldkamer worden de beelden door onze medewerkers bestudeerd en indien nodig waarschuwen wij contactpersonen, opvolgingsdienst, Politie of andere instanties.

Er wordt dus alleen gekeken naar video van alarmen en niet naar live video. Lokaal op de camera worden de live videobeelden wel opgeslagen. Lokale opslag dient voor het achteraf kunnen analyseren van incidenten. Zo kunnen relevante beelden aan bevoegde instanties zoals de politie beschikbaar gesteld worden. Deze lokale opnamen worden automatisch na 28 dagen verwijderd.

 

De rol van BouWatch

 

In de privacywetgeving (AVG) is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verwerkersverantwoordelijke en verwerker. De partij die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt is de verwerkersverantwoordelijke.

In het geval van tijdelijke camerabewaking is de opdrachtgever van BouWatch de verwerkingsverantwoordelijke aangezien onze opdrachtgever het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

BouWatch is in deze situatie de verwerker.

Of de verwerking rechtmatig is en de privacy inbreuk proportioneel is, is afhankelijk van het doel, de middelen en de grondslag maar ook de privacy impact van de geplaatste camera(s) speelt hierbij een rol.

Voor BouWatch tijdelijke camerabewaking is de situatie als volgt, deze cameramasten hebben tot doel het beveiligen van personen en goederen met als grondslag een gerechtvaardigd belang. Dit is volledig afgedekt binnen de WBP en AVG.

Wettelijk gezien dienen personen die bijvoorbeeld een inzageverzoek willen doen (één van de rechten van betrokkenen onder de AVG) dat verzoek te richten aan de opdrachtgever. In praktische zin is het echter logisch dat men BouWatch als autoriteit aanspreekt op de gegevens die wij van iemand verwerken, BouWatch begeleidt dan ook dit proces van verzoek tot uitvoering.

BouWatch heeft verwerkersovereenkomsten met haar opdrachtgevers gesloten om de bescherming van de persoonsgegevens en de relatie van verwerkersverantwoordelijke en verwerker juist te borgen.

 

Rechten van betrokkenen

 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Wilt u uw rechten als betrokkenen uitoefenen dient u dan uw verzoek schriftelijk in via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Beveiliging persoonsgegevens en onze certificeringen

 

Bij de dienstverlening welke BouWatch biedt is beschikbaarheid en veiligheid van essentieel belang. Er is dan ook een zeer compleet pakket van maatregelen getroffen om integriteit, beschikbaarheid en veiligheid te borgen. Onderstaand enkele van de getroffen maatregelen:

Apparatuur geplaatst op streng beveiligde locaties voorzien van verschillende beveiligingsschillen conform de geldende eisen (zie certificeringen);

Implementatie van diverse technische maatregelen te beveiliging van informatie;

Alle communicatie geschiedt binnen een gesloten en versleuteld netwerk.

 

Certificeringen

 

Bij BouWatch zijn uw (persoons)gegevens in veilige handen. BouWatch beschikt over een meldkamer en servicedienst voorzien van de volgende certificeringen:

Bouwplaatsbeveiliging (K21024)

CCTV Toezichtcentrale (CCV CCTV T)

Particuliere Alarmcentrale (PAC) 2.0 (CCV PAC 2017)

Monitoring and receiving center (NEN-EN 50518)

Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)

Veiligheidscertificaat Aannamers (VCA)

CO2-Prestatieladder

Daarnaast werken wij constant aan het verbeteren van onze dienstverlening, ook op het gebied van IT security en informatiebeveiliging.

Voor meer informatie over onze certificeringen zie onderstaande links:

KIWA Bouwatch

KIWA C-24

        

  KIWA    

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De functionaris gegevensbescherming binnen BouWatch is:

Dhr. W. Alberts MSc

(088) 118 18 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer informatie

 

Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de BouWatch Service desk via 088 118 18 00 of een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bent u opzoek naar aanvullende informatie ten aanzien van de AVG dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Disclaimer

 

De verschafte informatie op deze pagina geld als achtergrondinformatie op de geleverde dienstverlening door BouWatch, aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onze privacy statement of de individueel gesloten verwerkersovereenkomst.